Akne Tedavisi Ankara - Akne Nedir? - Akne Ankara - Akne Nedenleri

Akne ve Akne İzi Tedavisi

akne-tedavisi

Akne İzlerinde  Güncel  Tedavi  Seçenekleri

Akne; özellikle yüz, sırt ve göğüs bölgesini etkileyen yaygın görülen bir cilt hastalığıdır. Kendini sınırlasa da şiddetli seyrettiğinde kalıcı izler ve belirgin kozmetik problem yaratan akne; hastalarda sosyal uyum bozukluğu, belirgin stres ve anksiyete nedeni olabilir.

Akne ve akne  izlerinin tedavisinde kullanılabilecek yöntemler  arasında;  kimyasal peeling, mikroiğneleme yöntemleri (dermaroller, dermapen gibi), altın iğne dediğimiz iğneli radyofrekans tedavileri, lazer ve ışık tedavileri, dolgu maddesi enjeksiyonları, PRP ve mezoterapi uygulamaları, plazma uygulaması gibi seçenekler mevcuttur. Ancak her iz ve her hasta bireysel olarak değerlendirilmeli, hastanın yapısına ve akne  izinin tipi ve klinik şiddetine göre en uygun tedavi yöntemi planlanmalıdır.

Akne ve akne izlerinin tedavisinde uygulanan çeşitli metodlar tek başına ya da kombinasyonlar şeklinde uygulanabilir.

Kimyasal peeling:

Kimyasal peeling; birtakım kimyasal ajanlarla yüzeyel  lezyonların giderilmesi ve derinin onarılması amacıyla derinin kontrollü hasarı olarak tanımlanabilir. Burada amaç deri tabakalarında istenilen derinliğe kadar hasar oluşturmak ve onarım aşamasında yara iyileşmesinin avantajlarından faydalanarak çeşitli lezyonların tedavisini sağlamaktır. Bu amaçla en çok kullanılan maddeler; glikolik asit (şeker kamışından elde edilir), laktik asit (süt asiti), malik asit (elma asiti), tartarik asit (üzüm asiti) trikloroasetik asit (TCA) , salisilik asit gibi maddelerdir.

Mikroiğneleme yöntemleri:

Deriyi iğneleme yöntemleri 1995 yılından beridir kollajeni uyarmak amaçlı kullanılmaktadır. İşlem üzerinde uzunluğu 0.5-2.5 mm , genişliği 0.1 mm olan mikroiğneler  barındıran dermaroller dediğimiz silindirik aparatlarla, ya da iğne uzunluğunun otomatik olarak ayarlanabildiği, deriye çok hızlı giriş- çıkışlar yapan dermapen dediğimiz otomatik aparatlarla yapılabilir. Tedavi sırasında derinin yüzey tabakasında hasar olmaksızın kontrollü bir şekilde mikrokanallar oluşur. Mikroiğneleme sistemleri bu sayede derinin derin katmanlarında yara algısı oluşturarak yara iyileşme sürecini tetikler ve elastin ve yeni kollajen üretimini stimüle eden büyüme faktörlerinin salınımına yol açar.

Fraksiyonel iğneli radyofrekans tedavileri (altın iğne):

Fraksiyonel iğneli radyofrekans cihazları epidermis dediğimiz derinin yüzeyel tabakasında hasar yaratmaksızın, derin katman olan dermiste kollajen ve elastik yapının yenilenmesini uyarırlar. Cihazın ucundaki mikroiğneler ile epidermiste küçük porlar açılır, yalıtımlı iğne uçlarından verilen radyofrekans enerjisinin ısı etkisi ile  kollajenin yeniden yapılanması uyarılır. Yağ bezleri inaktive olur, yağ salgısı azalır, ısı etkisiyle akne oluşumunda rol alan propioni bacterıum acnes üremesi durur. İğnelerin uzunlukları inilmek istenen derinliğe göre ayarlanır, uygulama sonrası enerjiyle bağlantılı olarak kızarıklık ve ödem, giderek hafifleyerek 2-4 günde düzelir. Lazer uygulamalarındaki gibi kabuklanma olmadığından kişi sosyal hayatına kısa sürede dönebilir. Her mevsim uygulama yapılabilir.

Fraksiyonel lazerler:

Fraksiyonel CO2 ve Er- YAG lazerler bu amaçla sık tercih edilirler. Bu sistemler derini yüzey tabakası olan epidermisi hasarlarlar ve dermis tabakasına ulaşan ısı enerjisi ile dermiste kollajeni  uyarırlar. Cilt yenileme ve akne izi için genellikle 4 seans gereklidir. Tedavi edici etkileri 6 ay- 1 yıl devam eder. 3- 4 haftalık aralarla uygulanır. Uygulama sonrası kızarıklık ve kabuklanma ortalama 1 haftada iyileşir. Güneşten korunma önemli olduğu için uygulamanın  kış aylarında yapılması  daha doğrudur.

Plasma tedavisi:
Derinin yeniden yapılandırılması amacıyla uygulanmakta olan yeni bir tedavi formudur. Uygulama bölgesinde havada serbest olarak bulunan gazları yüksek elektrik arkıyla iyonize ederek plazma enerjisi ortaya çıkarır. Bu sayede ortaya çıkan enerji dokunun yüzey kısmını sublime (yani buharlaştırır) eder. Uygulama eski kolajeni hasarlayarak yeni kollajen üretimin uyarır.

Dolgu maddesi uygulamaları:

Orta ve derin düzeydeki izlerin altına dolgu maddeleri enjekte edilerek çökük alanın dolması ve gerilmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir.

PRP uygulamaları:

PRP kişiden alınan kanın santrifüj işlemi sonrası bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen az miktardaki platelet yönünden zenginleştirilmiş plazmanın yine aynı kişiye enjekte edilmesidir. Ciltte yeni kollajen sentezi sağlayarak daha parlak ve canlı bir görünüm sağlayan PRP; aknelerin, akne izlerinin ve lekelerin azaltılmasında etkili ve doğal bir tedavi şeklidir. Fraksiyonel lazer, iğneli radyofrekans ve mikroiğneleme yöntemleriyle birlikte kullanılabilir ve bu şekilde kullanım etkinliği daha da arttırır.